1
Bạn cần hỗ trợ?

ĐÂU LÀ GIẢI PHÁP ĐƠN GIẢN VÀ HIỆU QUẢ KHI NƯỚC BỊ NHIỄM SẮT ?

Hiện nay, nước giếng khoan vẫn được sử dụng nhiều trong sinh hoạt gia đình tại nhiều  khu vực trên địa bàn thành phố và các tỉnh. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm đất và nước chưa được giải quyết triệt để dẫn đến hiện tượng nước bị nhiễm sắt gây không ít khó khăn…