1
Bạn cần hỗ trợ?

Model DS-P1200e

Tên sản phẩm: Máy lọc nước khử mặn
Model sản phẩm: DS-P1200e
Công suất: 2000 – 2200 lít/giờ
Nhóm sản phẩm: EcoHome thân thiện môi trường
Chất lượng nước: Đầu ra đạt QCVN 02:2009/BYT (tiêu chuẩn nước sinh hoạt)
Ứng dụng: Lọc nước cho các khu dân cư có nguồn nước bị nhiễm mặn

Call Now