1
Bạn cần hỗ trợ?

Model DS-D12s – Công suất 12 LPH

Tên sản phẩm: Máy lọc nước uống trực tiếp
Model: DS-D12s
Nhóm sản phẩm: Lọc nguồn nước bị nhiễm mặn
Chất lượng nước: Đầu ra đạt QCVN 6-1:2010/BYT (nước uống đóng chai) (*)
Công suất: 12 lít/giờ
Ứng dụng: Dùng cho trường học, nhà máy, không gian mở (outdoor)

Call Now